775 264 366 / 353 564 244 KVETINYSKOREPOVA@SEZNAM.CZ

Tento reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodu

www.kvetinykv.cz

 

Lenka Skořepová

se sídlem:

U Rybníčků 299/1a

Karlovy Vary – Dvory

PSČ 36006

IČ:      10044116

DIČ: CZ6357261691

 

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na zboží podléhající rychlé zkáze, které při převzetí vykazuje tyto vady:

 

–           zboží nemá vlastnosti, které si strany ujednaly

–           je překročena maximální trvanlivost zboží

–           věc neodpovídá kvalitě podle technologického postupu a složení surovin výrobce

–           věc nevyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

 

Má-li zboží výše uvedené vady, může spotřebitel požadovat:

 

–           dodání nové věci bez vad

–           přiměřenou slevu

–           vrácení zboží kupujícímu

 

 

Právo na reklamaci z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 

Reklamace za zboží podléhající rychlé zkáze musí být uplatněna ihned po obdržení zboží, nejpozději do 24 hodin dní, a to následovně:

 

–           při přebírání zboží od dopravce

–           zasláním mailu na adresu _info@kvetinykv.cz ze kterého musí být jasné a zřejmě, že zboží má vadu. V takovém případě je přiložena fotodokumentace.

 

Prodávající má zájem na udržování dobrých obchodních vztahů s kupujícím, proto posoudí oprávněnost reklamace v souladu s dobrými mravy. Pokud však nelze jednoznačně posoudit oprávněnost reklamace ihned při převzetí reklamace, stanoví se lhůta pro posouzení reklamace v délce 30 dní. O výsledku uznání či neuznání reklamace je kupující informován neprodleně, v případě neuznání reklamace písemně.

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. dubna 2017. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 

Free WordPress Themes, Free Android Games

V souvislosti se vstupem obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) v účinnost bychom Vás chtěli informovat, že s Vašimi osobními údaji budou KvětinyKV nakládat dle pravidel stanovených v tomto nařízení. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close